Home / Đặc sản Đông Bắc Bộ / Đặc sản Bắc Kạn

Đặc sản Bắc Kạn

Gạo Bao thai Chợ Đồn

Cơm gạo bao thai Chợ Đồn

Không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử và là quê hương giàu truyền thống cách mạng, Chợ Đồn còn được biết đến là một nơi có nhiều loại đặc sản quý do chính người dân nơi đây sản xuất. Nhờ những đặc điểm về khí hậu và …

Read More »