Home / Đặc sản Đông Bắc Bộ / Đặc sản Phú Thọ

Đặc sản Phú Thọ

Ngọt thơm tương làng Bợ

luu ban nhap tu dong 155 310x165 - Ngọt thơm tương làng Bợ

Nghề làm tương ở làng Bợ, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy nhiều năm qua đã trở thành nghề mang thu nhập chính cho các hộ dân nơi đây. Nước tương được làm thủ công với phương thức gia truyền từ đời này sang đời khác, đến nay vẫn giữ …

Read More »