Home / Đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long / Đặc sản Đồng Tháp

Đặc sản Đồng Tháp

Ốc treo giàn bếp

Ở vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cứ vào mùa lũ rút, nội đồng bắt đầu khô cạn, cá rút xuống ao đìa, sông rạch trú ẩn cũng là dịp để bà con tát đìa bắt cá, tôm và nhiều loại khác như rắn, rùa, cua, ếch, ốc. Nói …

Read More »