Đặc sản Vĩnh Long

Chôm chôm Vĩnh Long

Khi nắng hạ chia lửa trên những cành phượng đỏ rực và tiếng ve kêu râm ran thì các miệt vườn phía Nam cũng chuẩn bị thu hoạch chôm chôm chín. Mùa này lượn lờ dưới tán chôm chôm rợp bóng sẽ chỉ còn thấy độc một mảng trời đỏ …

Read More »