Home / Đặc sản Đông Nam Bộ / Đặc sản Tây Ninh

Đặc sản Tây Ninh

Món ăn chay Tây Ninh

mon-an-chay-tay-ninh

Các tôn giáo chính thống có giáo lệ ăn chay khác nhau. Có đạo giáo mỗi tuần ăn chay một lần, hoặc mỗi tháng một ngày như Đạo Phật. heo tục lệ xa xưa, tháng giêng là tháng ăn chay đối với người theo đạo Cao Đài. Phần đông dân …

Read More »

Bánh canh Tràng Bảng

banh-canh-trang-bang-tay-ninh

Trảng Bàng (Tây Ninh) là một trong những địa phương có nhiều làng nghề, phố nghề thủ công truyền thống. Nổi tiếng nhất vẫn là bánh canh Trảng Bàng với nhiều lò bánh thủ công gắn liền với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Trên tuyến TP. …

Read More »