Home / Đặc sản Tây Bắc Bộ / Đặc sản Lai Châu

Đặc sản Lai Châu

Lam nhọ

Trên bước lữ hành, du khách có dịp thưởng thức các món ăn bản địa – một trong những đặc trưng văn hoá – cửa từng miền, từng tộc người. Mời các bạn lên Tây Bắc (Hoà Bình, Sơn la, Lai Châu) để thưởng thức phong vị Thái, một phong …

Read More »